icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Sách bão sét

Lightning Storm Act


Để học được skill này, yêu cầu tăng 10 điểm vào Plasma Ball Mastery

sach bao set

10,000 GP


Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
9 | 06-07-2019, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?