icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Ngọc hỗn nguyên

Jewel of Chaos


Hầu hết khi tạo các loại đồ từ Chaos Goblin đều dùng loại ngọc hỗn nguyên này.

chaos goblin

4,800 GP x 30


Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
34 | 07-07-2019, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?