Ngọc hỗn nguyên

Jewel of Chaos


Hầu hết khi tạo các loại đồ từ Chaos Goblin đều dùng loại ngọc hỗn nguyên này.

chaos goblin

4,800 GP x 30


Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
7 | 07-07-2019, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?