icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Ngọc đâm lửa

Orb of Fire Blow


Yêu cầu để học được skill ruud là tăng đủ point theo yêu cầu và tăng 10 điểm vào điểm master thông thạo đâm gió

10,000 GP


Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
37 | 06-07-2019, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?