icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Ngọc bách phát xuyên tâm

Orb of Focus Shot


Skill ruud tên là ngọc bách phát xuyên tâm.

Để học được skill này, yêu cầu tăng đủ point theo yêu cầu và tăng 10 điểm vào master liên hoàn tiễn

 

ngọc bách phát xuyên tâm.

 

ngọc bách phát xuyên tâm.

10,000 GP


Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
13 | 06-07-2019, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?