icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Đại thiên thần

Guardian Spirit


  • Giảm sát thương bởi quái vật 30%
  • Tăng tối đa HP lên 50
  • HP: 255
  • Yêu cầu cấp độ: 1
1 Ngày: 100 GP
7 Ngày: 500 GP
30 Ngày: 1,400 GP


Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
3 | 07-07-2019, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?