icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Đại quỷ

Demon


  • Tăng 40% sát thương
  • Tăng 10 tốc độ đánh
  • HP: 255
  • Yêu cầu cấp độ: 1
1 Ngày: 700 GP
7 Ngày: 3,500 GP
30 Ngày: 9,100 GP


Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
5 | 07-07-2019, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?