icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Bùa may mắn

Seal of Divinity


  • Tự động phục hồi mana + 5%
  • Tăng tỉ lệ rơi vật phẩm + 150%
  • Bạn có thể sử dụng chung với bùa hộ mệnh hoặc bùa hạnh phúc
1 Ngày: 30 Wcoin
7 Ngày: 150 Wcoin
30 Ngày: 400 Wcoin


Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
46 | 08-07-2019, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?