Bùa khóa kinh nghiệm

Seal of Sustenance


Ngăn cản nhận điểm kinh nghiệm từ giết quái,
Có thể áp dụng đến điểm kinh nghiệm master

1 Ngày: 100 GP
10 Ngày: 900 GP
30 Ngày: 2,250 GP


Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
1 | 07-07-2019, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?