icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Bùa hồi sinh

Talisman of Resurrection


Khi bạn chết tại địa điểm đã xác định, bạn chỉ cần click chuột phải sử dụng, bùa này sẽ đưa bạn lên đúng chỗ đã chết.

50 GP


Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
2 | 07-07-2019, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?