icon event
Thời gian tham gia sự kiện

Bùa định vị

Talisman of Mobility


Trước tiên bạn cần đánh giấu tại vị trí bạn đang đứng bằng cách click chuột phải sử dụng. Nếu bạn đã move map khác, muốn quay về ngay chỗ đã định vị đó, bạn chỉ cần click chuột phải lần 2 để sử dụng.

20 GP


Trân trọng,
BQT Mu Đoàn Kết

mu doan ket
5 | 07-07-2019, Mu Đoàn Kết

Thích thì click

Ý kiến bạn đọc

X

Mu Đoàn Kết - Mu Online

Bạn cần hỗ trợ ?